در حال بارگزاری پخش کننده...

سخنرانی کوبنده عین الله تاجیک کاندید انتخابات مجلس در شهر قرچک

جهت گزارش محتوا ابتدا وارد سایت شوید.

درصورت وجود مطالب غیر اخلاقی و مخالف قوانین جمهوری اسلامی لطفا با استفاده از لینک بالابه مدیریت گزارش دهید