خبر و حوادث

کشتار صنعتی مرغ 02:11

کشتار صنعتی مرغ

 • توسط vahid
 • 71 مشاهده
 • 2 سال قبل
هر چه خدا خواستmknews.ir 00:15

هر چه خدا خواستmknews.ir

 • توسط vahid
 • 26 مشاهده
 • 2 سال قبل
هر چه خدا خواستmknews.ir 00:15

هر چه خدا خواستmknews.ir

 • توسط vahid
 • 19 مشاهده
 • 2 سال قبل
آهنگ هم آوای طوفان 04:23

آهنگ هم آوای طوفان

 • توسط vahid
 • 31 مشاهده
 • 3 سال قبل
مرگ بر امریکاو آل سعود 00:41

مرگ بر امریکاو آل سعود

 • توسط vahid
 • 25 مشاهده
 • 3 سال قبل
ACCIDENT-RESCUING FROM WATERFALL 00:31

ACCIDENT-RESCUING FROM WATERFALL

 • توسط vahid
 • 23 مشاهده
 • 3 سال قبل
افتادن مرد در دره 00:07

افتادن مرد در دره

 • توسط vahid
 • 34 مشاهده
 • 3 سال قبل
خداییش!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! www.javantimes.ir 00:44

خداییش!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! www.javantimes.ir

 • توسط vahid
 • 27 مشاهده
 • 3 سال قبل
Bull Fighting Accidents 18+ 04:32

Bull Fighting Accidents 18+

 • توسط vahid
 • 25 مشاهده
 • 3 سال قبل
تصادف در عروسی 00:11

تصادف در عروسی

 • توسط vahid
 • 58 مشاهده
 • 3 سال قبل
حماقت درحد مرگ!!! 00:55

حماقت درحد مرگ!!!

 • توسط vahid
 • 34 مشاهده
 • 3 سال قبل
Worst Ferry Accident 04:10

Worst Ferry Accident

 • توسط vahid
 • 24 مشاهده
 • 3 سال قبل
فقط با یه مشت... 00:15

فقط با یه مشت...

 • توسط vahid
 • 20 مشاهده
 • 3 سال قبل
حماقت مرگ آور! 00:55

حماقت مرگ آور!

 • توسط vahid
 • 28 مشاهده
 • 3 سال قبل
Accident pe trecerea de pietoni la Talmaciu 11:43

Accident pe trecerea de pietoni la Talmaciu

 • توسط vahid
 • 21 مشاهده
 • 3 سال قبل
گربه سرش رفت! 00:15

گربه سرش رفت!

 • توسط vahid
 • 25 مشاهده
 • 3 سال قبل
ماجرای 11 سپتامبر 02:00

ماجرای 11 سپتامبر

 • توسط vahid
 • 33 مشاهده
 • 3 سال قبل
نماهنگ زیباازفلسطین 04:06

نماهنگ زیباازفلسطین

 • توسط vahid
 • 26 مشاهده
 • 3 سال قبل
عاقبت سلفی(598)-سوریه-عراق-داعش 00:27

عاقبت سلفی(598)-سوریه-عراق-داعش

 • توسط vahid
 • 50 مشاهده
 • 3 سال قبل
مسابقه سخنرانی تریبون اخبار شبکه یک 01:40