علم و تکنولوژی

ربات هوشمند و توقف ناپذیر 00:59

ربات هوشمند و توقف ناپذیر

 • توسط امیر
 • 8 مشاهده
 • 2 هفته قبل

اینکودر شرکت اتونیکس Autonics

 • توسط
 • 14 مشاهده
 • 7 ماه قبل

شکمو ترین بچه 2ساله

 • توسط
 • 25 مشاهده
 • 7 ماه قبل

روبات صنعتی تولید شرکت ABB ای بی بی

 • توسط
 • 12 مشاهده
 • 7 ماه قبل

کانکتور سیم پیچی شرکت Omron امرن

 • توسط
 • 11 مشاهده
 • 7 ماه قبل