علم و تکنولوژی

اینکودر شرکت اتونیکس Autonics

 • توسط
 • 13 مشاهده
 • 6 ماه قبل

شکمو ترین بچه 2ساله

 • توسط
 • 19 مشاهده
 • 6 ماه قبل

روبات صنعتی تولید شرکت ABB ای بی بی

 • توسط
 • 10 مشاهده
 • 6 ماه قبل

کانکتور سیم پیچی شرکت Omron امرن

 • توسط
 • 10 مشاهده
 • 6 ماه قبل

Rotary کانکتور سری XF۳M امرن Omron

 • توسط
 • 12 مشاهده
 • 6 ماه قبل