علم و تکنولوژی

ربات هوشمند و توقف ناپذیر 00:59

ربات هوشمند و توقف ناپذیر

 • توسط امیر
 • 23 مشاهده
 • 2 سال قبل

اینکودر شرکت اتونیکس Autonics

 • توسط
 • 34 مشاهده
 • 2 سال قبل

شکمو ترین بچه 2ساله

 • توسط
 • 34 مشاهده
 • 2 سال قبل

روبات صنعتی تولید شرکت ABB ای بی بی

 • توسط
 • 24 مشاهده
 • 2 سال قبل

سیستم مدیریت کیفیت برق ایسکرا Iskra

 • توسط
 • 22 مشاهده
 • 2 سال قبل

کانکتور سیم پیچی شرکت Omron امرن

 • توسط
 • 22 مشاهده
 • 2 سال قبل