علم و تکنولوژی

ربات هوشمند و توقف ناپذیر 00:59

ربات هوشمند و توقف ناپذیر

 • توسط امیر
 • 21 مشاهده
 • 2 سال قبل

اینکودر شرکت اتونیکس Autonics

 • توسط
 • 31 مشاهده
 • 2 سال قبل

شکمو ترین بچه 2ساله

 • توسط
 • 32 مشاهده
 • 2 سال قبل

روبات صنعتی تولید شرکت ABB ای بی بی

 • توسط
 • 23 مشاهده
 • 2 سال قبل

سیستم مدیریت کیفیت برق ایسکرا Iskra

 • توسط
 • 20 مشاهده
 • 2 سال قبل

کانکتور سیم پیچی شرکت Omron امرن

 • توسط
 • 19 مشاهده
 • 2 سال قبل