علم و تکنولوژی

ربات هوشمند و توقف ناپذیر 00:59

ربات هوشمند و توقف ناپذیر

 • توسط امیر
 • 10 مشاهده
 • 4 ماه قبل

اینکودر شرکت اتونیکس Autonics

 • توسط
 • 22 مشاهده
 • 10 ماه قبل

شکمو ترین بچه 2ساله

 • توسط
 • 27 مشاهده
 • 10 ماه قبل

روبات صنعتی تولید شرکت ABB ای بی بی

 • توسط
 • 16 مشاهده
 • 10 ماه قبل

سیستم مدیریت کیفیت برق ایسکرا Iskra

 • توسط
 • 13 مشاهده
 • 10 ماه قبل

کانکتور سیم پیچی شرکت Omron امرن

 • توسط
 • 13 مشاهده
 • 10 ماه قبل